Mie & Him

Mie & Him är en kreativ duo baserad i Köpenhamn, grundad 2017 av den danska artisten, Mie Torp Træger och Bangladesh-födde artisten Ayaan Hafiz. Med ett gemensamt mål i livet har allt de skapar deras fulla uppmärksamhet - varje konstverk är gjorda för hand och varje foto tas med tid och detaljer.
Mie & Him - Vi skapar för att det är den renaste levnadsformen.

Swedish
Swedish

[[recommendation]]

Swedish