Valdes Studio

Valdes Studio drivs av Angelica som jobbar gränsöverskridande med bildbehandling, fotografi och illustrationer. Hon jobbar gärna med struktur, färg och form. Motiven hon skapar är sällan planerade - hon jobbar efter känsla.

Swedish
Swedish

[[recommendation]]

Swedish